Docieplenia i elewacje na terenie Rzeszowa i Podkarpacia

Zadbamy o ciepło Twojego domu

  1. Postępowanie
  2. Projektowanie
  3. Wykonawstwo
Sprawdź »
 

Dokumenty

 

 

ARCHITEKTURA-POZWOLENIA-ZGŁOSZENIA

B-1 Wniosek o pozwolenie na budowe lub rozbiórke Rzeszów

B-3 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Rzeszów

B-4 Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiórke Rzeszów

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego Rzeszów

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rzeszów

Wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rzeszów

Wniosek o sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rzeszów 

Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Rzeszów

Wniosek o zmianie ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Rzeszów

Wniosek przeniesienie pozwolenia na budowe Rzeszow

Wniosek Zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

 

MEDIA-PRZYŁACZA

Wniosek o okreslenie mozliwosci przylaczenia do sieci gazowej

wniosek o warunki techniczne przylaczenia do sieci GOKOM Boguchwala

Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przylacza wodociagowego przez droge gminna

Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przylacza gazowego przez droge gminna

Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przylacza elektrycznego przz droge gminna

Wniosek o okreslenie warunkow przylaczenia do sieci gazowej dla podmiotu grupy przylaczeniowej B podgrupy I

Wniosek o okreslenie warunkow przylaczenia do sieci gazowej dla podmiotow grupy przylaczeniowej A lub grupy przylaczeniowej B podgrupy II

Wniosek o okreslenie warunkow przylaczenia do sieci dystrybucyjnej sredniego i wysokiego napiecia

Wniosek o okreslenie warunkow przylaczenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napieciaWniosek o okreslenie mozliwosci przylaczenia do sieci gazowej

 

NADZÓR BUDOWLANY

Zawiadomienie_o_zamierzonym_terminie_rozpoczecia_robot_budowlanych

Zawiadomienie_o_zakonczeniu_budowy_obiektu_budowlanego

Oswiadczenie_o_przyjeciu_obowiazkow_kierownika_budowy_robot_budowlanych

 

WYDZIAŁ GEODEZJI-MAPKI

Wniosek_o_wydanie_wypisu_i_wyrysu_z_ewidencji_gruntow_i_budynkow

Wniosek_o_udostepnienie_materialow_powiatowego_zasobu_geodezyjnego_i_kartograficznego

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

Wniosek_o_udzielenie_zezwolenia_na_usuniecie-drzew_i_krzewow

 

ZARZĄD DRÓG-DROGÓWKA

Wniosek_o_wydanie_zgody_na_przejazd_samochodow_jednorazowy

Wniosek_o_wydanie_zgody_na_przejazd_samochodow_dlugoterminowy

Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_zajecie_pasa_drogowego_w_celu_wykonania_robot_niezwiazanych_z_budowa_prtzebudowa_remontem_utrzymaniem_i_ochrona_drog_publicznych

Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_lokalizacje_przebudowe_urzadzn_infrastrktury_technicznej_wodociag_gazociag_kanalizacja_sanitarna_linie_energetyczne_i_telefoniczne

Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_i_podanie_warunkow_technicznych_na_umieszczenie_urzadzenia_infrastruktury_technicznej_w_pasie_drogowym_drogi

Wniosek_o_dostepnosci_dzialki_do_drogi_publicznej