Decyzje środowiskowe Rzeszów

Pomagamy przy uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, obejmujących ocenę wpływu inwestycji na stan środowiska. Stanowią podstawę do stwierdzenia obowiązku lub odstąpienia od wykonania raportu. Opracowana przez nas ocena oddziaływania na środowisko wykonana zostaje przez specjalistów i stanowi dokładną analizę. Istnieje obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco wpływać na środowisko.

Decyzję środowiskowe obowiązują np. przy przedsięwzięciach:

  • zakładów przetwórstwa metali,
  • zakładów produkcyjnych wytwarzających silniki, papier, szkło,
  • stacje benzynowe, magazyny ropy naftowej,
  • warsztaty samochodowe z pomieszczeniem lakierni,
  • stacje demontażu pojazdów samochodowych,
  • oczyszczalnie ścieków,
  • wyciągi narciarskie, itd.


Zamknij