Dokumentacja geologiczna Rzeszów

Na potrzeby projektu budowlanego wymagane jest rozpoznanie budowy geologicznej podłoża i występujących tam warunków hydrologicznych, które mają wpływa na posadowienie nowej inwestycji.

Nasza firma opracowuje dokumentację niezbędną w trakcie procesu projektowego oraz realizacji inwestycji.

Wykonujemy:

  • dokumentację geologiczno- inżynierską,
  • odwierty geologiczne,
  • badania gruntu,
  • operat wodnoprawny,
  • opinie geotechniczne.


Zamknij