Odbiór od dewelopera Rzeszów

Odbiór obiektów budowlanych jest elementem koniecznym przy zakończeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Proces ten wymaga zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji, co może przysporzyć wiele trudności.

Nasi specjaliści zadbają o dopełnienie wszelkich formalności oraz pomogą Państwu w odbiorze obiektów budowlanych i zebraniu niezbędnej dokumentacji.

Wykonujemy:

  • protokoły odbioru wraz z odbiorem przyłączy wod.-kan.,
  • protokoły odbioru wraz z odbiorem wewnętrznych instalacji gazowych,
  • odbiory wewnętrznych instalacji elektrycznych,
  • odbiory komendy straży pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • odbiory kominiarskie,
  • odbiory państwowego terenowego inspektora sanitarnego w zakresie przepisów higieniczno - sanitarnych.


Odbiór od dewelopera Rzeszów
Zamknij