Ekspertyzy techniczne Rzeszów

Dokonujemy oceny stanu technicznego obiektu wraz z opracowaniem wytycznych do przeprowadzenia remontu. Określamy stan bezpieczeństwa użytkowania. Wykonujemy również ekspertyzy mające na celu zmianę przeznaczenia budynku.

Ekspertyzy techniczne wymagane są przy:

  • sporządzaniu projektów zamiennych,
  • rozbudowach, nadbudowach, zmianach sposobu użytkowania.


Zamknij