Inwentaryzacja Rzeszów

Nasza firma zajmuję się sporządzaniem inwentaryzacji w formie cyfrowej- tworząc trójwymiarowe modele, zawierające informację o fakturze i kolorze elementów oraz w formie papierowej dokumentacji. Inwentaryzacje to prace poprzedzające proces projektowy. Są przeprowadzane głównie na potrzeby projektów zamiennych, przyszłej przebudowy, zmiany sposobu użytkowania, rozbudowy itp., a także w celu odtworzenia dokumentacji budynku, który jej nie posiada lub rysunki są nieaktualne.

Inwentaryzacje zawierają:

  • pomiary architektoniczne elementów budynku,
  • wyliczenia powierzchni,
  • dokumentacje fotograficzną,
  • odpowiednio sporządzone rysunki tj. rzuty kondygnacji, elewacje, przekroje,
  • plan sytuacyjny określający lokalizację budynku,
  • opis techniczny.


Zamknij