Kierownik budowy Rzeszów

Świadczymy usługi w charakterze kierownika budowy. Systematycznie i rzetelnie prowadzimy dzienniki budowy, kontrolujemy proces budowlany, dbamy o poprawność i zgodność z projektem wykonywanych robót budowlanych, uczestniczymy w końcowych odbiorach. Opracowujemy dokumentację powykonawczą.

Kierownik budowy jest osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Jego obecność na placu budowy jest niezbędna. Jest osobą odpowiedzialną za przebieg prac budowlanych, a do jego najważniejszych zadań należą:


  • prowadzenie dokumentacji budowy,
  • organizacja i zarządzanie budową zgodnie z projektem budowlanym i obowiązującymi przepisami,
  • kontrola przebiegu prac budowlanych,
  • wstrzymanie robót budowlanych w przypadku zagrożenia lub niezgodności z projektem.


Projekt wykonawczy Rzeszów
Zamknij