Nadzór autorski Rzeszów

Prowadzimy nadzór autorski w trakcie realizacji inwestycji. Wspieramy Państwa i firmy wykonawcze naszym doświadczeniem i wiedzą. Zapewniamy fachową pomoc. Kontrolujemy prace budowlane, bierzemy udział w najważniejszych etapach prac.

Nadzór autorski polega na:

  • sprawdzeniu czy realizowane roboty są zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową,
  • umożliwieniu wprowadzania rozwiązań zamiennych, jeżeli zachodzi taka potrzeba,
  • uzgadnianie z kierownikiem budowy poszczególnych prac,
  • wizytowanie na placu budowy w celu skontrolowania przebiegu robót budowlanych.


Zamknij