Nadzór budowlany Rzeszów

Prowadzimy nadzory budowlane na terenie Rzeszowa i okolic. Sprawując nadzór budowlany, dbamy o zgodność realizowanego obiektu z projektem, pozwoleniem na budowę oraz obowiązującymi przepisami. Szczególny nacisk kładziemy na jakość wykonywanych prac, dobór materiałów oraz przygotowanie obiektu pod sprawny jego odbiór.

Obowiązki inspektora nadzoru budowlanego:

  • nadzór i kontrola nad realizowanymi pracami na terenie budowy,
  • kontrola jakości użytych materiałów i wykonanych prac budowlanych,
  • sprawdzanie zgodności wykonywanych prac budowlanych z projektem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
  • przekazywanie obiektów do użytkowania.


Zamknij