Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Rzeszów

Pomagamy w uzyskaniu decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (odrolnieniu działki). Zmiana przeznaczenia gruntu z rolnego na budowlany jest niezbędna na etapie planowania i wydawania pozwolenia na budowę. Nasi specjaliści zadbają o:


  • złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolnej,
  • sporządzenie projektu zagospodarowania terenu,
  • uzyskanie decyzji o zmianie przeznaczenia gruntu na cele nierolnicze.


Zamknij