Projekt wykonawczy Rzeszów

Opracowujemy projekty wykonawcze z niezbędnymi obliczeniami konstrukcyjnymi i szczegółowymi rozwiązaniami elementów budynków. Projekty te usprawniają procesy realizacji inwestycji oraz zapewniają poprawność przyjętych technologii. Zakres projektu dostosowujemy do potrzeb inwestorów oraz poziomu skomplikowania obiektów.

Projekt obejmuje:

  • obliczenia statyczne elementów konstrukcyjnych,
  • obliczenia przegród budowlanych,
  • rysunki wykonawcze poszczególnych elementów,
  • zestawienia stali zbrojeniowej,
  • opis techniczny.


Projekt wykonawczy Rzeszów
Zamknij