Projekty zamienne Rzeszów

Opracowujemy projekty zamienne dla obiektów, gdzie podczas realizacji doszło do istotnych odstępstw od zatwierdzonego pozwoleniem na budowę projektu budowlanego.

Oferujemy:

  • wykonanie niezbędnych inwentaryzacji obiektów,
  • sporządzenie ekspertyz i orzeczeń technicznych stanu istniejącego,
  • wykonanie projektu budowlanego zamiennego,
  • pomoc w dopełnieniu licznych formalności.


Zamknij