Warunki techniczne Rzeszów

Oferujemy Państwu pomoc w uzyskaniu warunków technicznych określających zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej. Składamy niezbędne wnioski, pomagamy w ich wypełnieniu.

Uzyskujemy:

  • oświadczenia o zapewnieniu i warunki techniczne przyłączenia do sieci elektrycznej,
  • oświadczenia o zapewnieniu i warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej,
  • warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej,
  • warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej,
  • warunki techniczne określające parametry zjazdu.


Zamknij