Warunki zabudowy Rzeszów

Oferujemy pomoc w uzyskaniu Decyzji o Warunkach Zabudowy dla terenów nie objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Stanowi ona niezbędny dokument przy pozwoleniu na budowę. Już na etapie decyzji określane są istotne parametry estetyczne, architektoniczne i urbanistyczne obiektu m.in. lokalizację obiektu na działce, wskaźniki określające powierzchnie zabudowy, biologicznie czynną, gabaryty budynku, spadki połaci dachowych oraz rodzaj pokrycia.

Nasza pracownia zapeni:

  • odpowiednie wypełnienie i złożenie wniosku o wydanie Decyzji o Warunkach Zabudowy,
  • przygotowanie niezbędnych rysunków określających parametry planowanego obiektu,
  • sporządzenie rysunku pokazującego lokalizację budynku na działce,
  • uzyskanie Decyzji o Warunkach Zabudowy,
  • dopełnienie wszelkich formalności.


Zamknij