Pomoc prawna przy zakupie działki Rzeszów

Pomożemy Państwu przy zakupie działki, zadbamy o sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości. Reprezentujemy Państwa podczas negocjacji, przygotowujemy umowy kupna-sprzedaży. Dopełnimy wszelkich formalności, zadbamy o uzgodnienie wszelkich terminów. Złożymy w Państwa imieniu wniosek o wpis do księgi wieczystej. Opracujemy analizę działki pod planowaną inwestycję, rozważając dla Państwa różne warianty zagospodarowania oraz dobierając najkorzystniejszy układ zgodny z obowiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzją o Warunkach Zabudowy.

Analiza terenu polega na:

  • sprawdzeniu wszelkich kolizji planowanej zabudowy z istniejącym stanem zagospodarowania oraz infrastrukturą techniczną,
  • sprawdzeniu ukształtowania działki, poinformowanie o ewentualnych problemach oraz możliwościach,
  • sprawdzeniu wybranych projektów typowych z warunkami działki budowlanej,
  • weryfikacja dostępności do drogi publicznej oraz mediów, niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę.


Zamknij