Projekty rozbudowy, nadbudowy, przebudowy Rzeszów

Zważywszy na chęć dokonywania zamian parametrów technicznych i użytkowych budynków, nasza firma oferuję projekty rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejących obiektów. Są to różne działania budowlane, wymagające indywidualnego podejścia. Nasi projektanci zadbają o dopełnienie wszelkich formalności.

Projekty przebudowy dotyczą modernizacji obiektu bez zmian charakterystycznych parametrów użytkowych i technicznych. Są to na przykład:

  • wykonania okna lub drzwi, zmiany wymiarów otworu,
  • likwidacja otworu okiennego lub drzwiowego,
  • wymiana więźby dachowej.

Projekty rozbudowy wiążą się ze zmianą istotnych parametrów takich jak: zmiana powierzchni zabudowy, kubatury, długości, szerokości, wysokości itp. Są to na przykład:

  • dobudowa dodatkowej części obiektu do istniejącego kształtu,
  • zabudowa zadaszonego tarasu,
  • rozbudowa o garaż wpisany w bryłę obiektu.

Projekty nadbudowy, podobnie jak rozbudowa dotyczą znaczących zmian parametrów użytkowych i technicznych tj. wysokości, kubatury. Są to na przykład:


  • podniesienie ścianki kolankowej,
  • zmiana konstrukcji i kąta dachu,
  • dobudowa dodatkowej kondygnacji.


Zamknij