Postępowanie administracyjne Rzeszów

Prowadzimy postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych do momentu uzyskania pozwolenia na budowę. Zajmujemy się opieką prawno-budowlaną inwestycji, odpowiadamy za zgodność realizowanych projektów z obowiązującymi przepisami na wszystkich etapach projektowania i postępowania mającego na celu uzyskanie pozwolenia na budowę oraz budowy. Dzięki doskonałej znajomości prawa naszych pracowników proces administracyjno- urzędowy zostanie sprawnie przeprowadzony.

W Państwa imieniu kierujemy i nadzorujemy całym procesem administracyjnym, obejmującym:Prowadzenie postępowania administracyjnego Rzeszów
Zamknij